ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

2022-2024

Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης και της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 13-11-2022 προέκυψε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματός μας. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε στις 13-11-2022 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αρετή Φαλάγγα
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Βασιλόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Βασιλόπουλος

Ταμίας: Παναγιώτα Κόγια 

ΜέληΝικόλαος Ντελής, Μπιρμπάκος Δημήτριος, Ελένη Πιντζοπούλου, Καλύβας Γιώργος 

Προηγούμενες Δ.Ε.

2019-2022

Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης και της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 10-11-2019 προέκυψε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματός μας. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε στις 10-11-2019 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αρετή Φαλάγγα
Αντιπρόεδρος: Αλεξία Λάππα
Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Βασιλόπουλος

Ταμίας: Παναγιώτα Κόγια 

ΜέληΝικόλαος Ντελής, Ελένη Πιντζοπούλου, Σωτήριος Σκοτίδας  

2017-2019

Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης και της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 18-05-2017 προέκυψε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματός μας. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε στις 12-06-2017 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αρετή Φαλάγγα
Αντιπρόεδρος: Αλεξία Λάππα
Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Βασιλόπουλος

Ταμίας: Κόγια Παναγιώτα
Μέλη: Γιαννάκου Ουρανία, Γιαννάκης Παναγιώτης, Πιντζοπούλου Ελένη
Αναπληρωματικό μέλος: Ντελής Νικόλαος


2015-2017

Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης και της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 17-01-2012 προέκυψε η νέα Διοικούσα Επιτροπή της Μαθηματικής Εταιρείας του Ν. Καρδίτσας. Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έγινε στις 16-02-2015 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αρετή Φαλάγγα 
Αντιπρόεδρος: Αλεξία Λάππα 
Γεν. Γραμματέας: Αιμίλιος Βλάστος 
Ειδ. Γραμματέας: Γιώργος Βασιλόπουλος 
Ταμίας: Κόγια Παναγιώτα 
Μέλη: Θωμάς Πάσχος
Πιντζοπούλου Ελένη
Αν.Μέλη: Σοφία Τσάβαλου
Ντελής Νικόλαος

 

2012-2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΛΑΓΓΑ ΑΡΕΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΛΑΠΠΑ ΑΛΕΞΙΑ, ΠΑΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΑΤΡΑΣ ΒΑΙΟΣ, ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

2010-2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΛΑΓΓΑ ΑΡΕΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΕΛΗ: ΣΕΡΙΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΛΑΠΠΑ ΑΛΕΞΙΑ, ΚΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

2008-2010

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΕΛΗ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΕΡΙΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΟΥΦΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΦΑΛΑΓΓΑ ΑΡΕΤΗ

 

2006-2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΜΕΛΗ: ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΑΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

2002-2006

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΜΕΛΗ: ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ,  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

2000-2002

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΜΕΛΗ: ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΠΑΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ,  ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

1998-2000

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΕΛΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

1996-1998

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΜΕΛΗ:ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  , ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

1994-1996

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ,

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΛΗ: ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

1992-1994

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΛΗ: ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

1990-1992

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΛΗ: ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

1988-1990

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΕΛΗ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

1987-1988

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΛΗ:ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ)

 

1986-1987

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΕΛΗ: ΡΟΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΝΤΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ,ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ