Θέματα και απαντήσεις του Πανελλήνιου διαγωνισμού “Πυθαγόρας”, ο οποίος θα πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά το Σάββατο 3/4/2021.

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους μετά το Πάσχα.