Το περιοδικό του 3ου Πανελλήνιου διαγωνισμού “Πυθαγόρας”, ο οποίος πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά το Σάββατο 3/4/2021, είναι διαθέσιμο. Οι γονείς των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να παραλάβουν το περιοδικό στο γραφείο της ΕΛΜΕ, Ηρ. Πολυτεχνείου 3, 2ος όροφος (κτήριο Επιμελητηρίου) τις εξής ημέρες :

  • την Παρασκευή 4/6/2021   19:00 – 21:00
  • την Πέμπτη 10/6/2021  19:00 – 21:00
  • την Τετάρτη 16/6/2021  19:00 – 20:00

 

Οι συμμετέχοντες από νομούς εκτός του ν. Καρδίτσας θα παραλάβουν το περιοδικό τους από το κοντινό τους παραρτήματα της ΕΜΕ.