Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Υλικό προετοιμασίας

  • Η απαραίτητη θεωρία και ενδεικτικά θέματα προετοιμασίας  στην κεντρική σελίδα του διαγωνισμού εδώ και υλικό από τα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού Πυθαγόρας εδώ
  • Θέματα Δημοτικού του 3ου Πανελλήνιου διαγωνισμού “Πυθαγόρας” εδώ.
  • Θέματα Γυμνασίου του 3ου Πανελλήνιου διαγωνισμού “Πυθαγόρας” εδώ.
  • Θέματα προηγουμένων ετών του διαγωνισμού “Παιχνίδι και Μαθηματικά” για τις τάξεις Ε και ΣΤ Δημοτικού εδώ
  • Μια πολύτιμη προσφορά για τους μαθητές της ΣΤ τάξης του νομού μας, από τον εξαιρετικό μαθηματικό Χ. Στεργίου καταγόμενο από το νομό Καρδίτσας εδώ
B Δημοτικού
Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (16/1/2022)

Γ – Δ Δημοτικού Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (22/1/2022)

Ε-ΣΤ Δημοτικού Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (1)

Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (2)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (23/2/2021)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (18/1/2022)

Α Γυμνασίου Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (1)

Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (2)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (23/2/2021)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (22/1/2022)

Β Γυμνασίου Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (1)

Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (2)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (16/3/2021)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (22/1/2022)

Γ Γυμνασίου Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (21/1/2022)

Στην αγορά κυκλοφορούν τα παρακάτω νέα και αξιόλογα βιβλία προετοιμασίας για μαθηματικούς διαγωνισμούς των εξαιρετικών συναδέλφων Ν. Ζέρβα, Α. Παπαϊωάννου και Χ. Στεργίου:

Μαθηματικά για διαγωνισμούς δημοτικού, Ζέρβας Ν., Παπαϊωάννου Α. (καλύπτει τις τάξεις Β εως ΣΤ), εκδόσεις Διηνεκές.

Διαγωνισμοί στα Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου, Χ. Στεργίου, εκδόσεις Σαββάλας

 

Μαθηματικά για Διαγωνισμούς Γυμνασίου, Ζέρβας Ν., Παπαϊωάννου Α., εκδόσεις Διηνεκές.