Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Υλικό προετοιμασίας

  • Η απαραίτητη θεωρία και ενδεικτικά θέματα προετοιμασίας  στην κεντρική σελίδα του διαγωνισμού εδώ και υλικό από τα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού Πυθαγόρας εδώ
  • Θέματα Δημοτικού του 3ου Πανελλήνιου διαγωνισμού “Πυθαγόρας” εδώ.
  • Θέματα Γυμνασίου του 3ου Πανελλήνιου διαγωνισμού “Πυθαγόρας” εδώ.
  • Θέματα προηγουμένων ετών του διαγωνισμού “Παιχνίδι και Μαθηματικά” για τις τάξεις Ε και ΣΤ Δημοτικού εδώ
  • Μια πολύτιμη προσφορά για τους μαθητές της ΣΤ τάξης του νομού μας, από τον εξαιρετικό μαθηματικό Χ. Στεργίου καταγόμενο από το νομό Καρδίτσας εδώ
B Δημοτικού
Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (16/1/2022)

Γ – Δ Δημοτικού Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (22/1/2022)

Ε-ΣΤ Δημοτικού Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (1)

Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (2)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (23/2/2021)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (18/1/2022)

Α Γυμνασίου Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (1)

Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (2)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (23/2/2021)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (22/1/2022)

Β Γυμνασίου Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (1)

Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση (2)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (16/3/2021)

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (22/1/2022)

Γ Γυμνασίου Ερωτήσεις σε αρχείο προς εκτύπωση

Ερωτήσεις με υποβολή απαντήσεων και αυτόματη βαθμολόγηση (21/1/2022)

 

Τα περιοδικά των ετών 2022 και 2023 είναι διαθέσιμα προς πώληση στην τιμή των 10€ το καθένα, στο γραφείο μας (όπου γίνονται και οι εγγραφές).

Στην αγορά κυκλοφορούν τα παρακάτω νέα και αξιόλογα βιβλία προετοιμασίας για μαθηματικούς διαγωνισμούς των εξαιρετικών συναδέλφων Ν. Ζέρβα, Α. Παπαϊωάννου και Χ. Στεργίου:

Μαθηματικά για διαγωνισμούς δημοτικού, Ζέρβας Ν., Παπαϊωάννου Α. (καλύπτει τις τάξεις Β εως ΣΤ), εκδόσεις Διηνεκές.

Διαγωνισμοί στα Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου, Χ. Στεργίου, εκδόσεις Σαββάλας

 

Μαθηματικά για Διαγωνισμούς Γυμνασίου, Ζέρβας Ν., Παπαϊωάννου Α., εκδόσεις Διηνεκές.