Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα
“Τα Μαθηματικά στην πανδημία Covid-19”
Ομιλήτρια : Βάνα Σύψα,
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 ώρα 11:00
μέσω της πλατφόρμας Zoom στο σύνδεσμο
https://us02web.zoom.us/j/2130240022