Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 στις 13:00 – 14:00 θα διεξαχθούν εκλογές ανάδειξης νέας Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματός μας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, αμέσως μετά την εκδήλωση βράβευσης των μαθητών.

Καλούμε τους συναδέλφους μαθηματικούς, που είναι τακτοποιημένοι οικονομικά μέχρι και το 2021 να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους. Για όσους δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, υπάρχει η δυνατότητα της πληρωμής, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στη διαδικασία των εκλογών.

Επίσης καλούμε τους συναδέλφους μαθηματικούς, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται με email στο info@mathkar.gr