Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Καρδίτσας της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας μετά το θάνατο του εξαιρετικού συναδέλφου
Μαθηματικού Βασιλείου Κάμπα, αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει το παρακάτω
ψήφισμα:

Σε ένδειξη πένθους και ελαχίστου φόρου τιμής η ΔΕ του παραρτήματος
αποφάσισε :

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

2. Να δημοσιεύσει το ψήφισμα στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του
παραρτήματος.

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Παράρτημα Καρδίτσας

Διοικούσα Επιτροπή